Εξ ουρανού, ένα δυστοπικό διήγημα και σε ηχοβιβλίο. Τώρα διαθέσιμο και στο Bandcamp https://mythographystudios.com/greek/

See also  A Milestone of 400 Audiobooks Sold, Cup Sizes (NSFW), and Armour Parts
Did You Like What I Made? Then buy me a frappe. You can support me on Patreon, SubscribeStar, VK Donuts or BuyMeACoffee. There is no exclusive content there but that way you can make sure these stories and renders keep on coming.

0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: